Terápiás kutyák

A Kutyával az Emberért Alapítvány 2001 óta folytat állat-asszisztált terápiás munkát.

Számos tudományos vizsgálat is igazolta azokat a sejtéseket, miszerint a kutya ember kapcsolatban sokoldalú gyógyító, terápiás erő rejlik.

A kutya feltétlen szeretete, együttműködési készsége akaratlanul is jobb kedvre deríti, aktivitásra késztetheti a magányba, depresszióba süppedt vagy pszichoterápiás kezelés elől bezárkózó embereket is. A kutya fizikai jelenléte (érintés, simogatás, a mozgás látványa, stb.) és az élő állat irányításával, kontrollálásával járó intellektuális kihívás jótékony hatással van idegrendszerünkre. Nemcsak mint serkentő, aktiváló tényező, hanem mint stresszoldó, pszichés ellenállóképesség-növelő hatás is. Ennek köszönhetően a kutyát ma már sikerrel alkalmazzák nemcsak például öregek otthonában mint hangulatjavító, szellemi és testi frissességet fenntartó módszer, hanem olyan komoly szakmai kihívást jelentő esetekben is, mint például az autista gyerekek viselkedésterápiája, vagy értelmileg akadályozottak oktatása

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a terápiás kutyák alkalmazása jótékonyan hat a gyermekek érzelmi fejlődésére, általa növelhető a gyermekek motivációja, valamint a kutya segítségével könnyebben alakítható ki személyes kontaktus olyan személyekkel is, akik bizonyos mentális zavar vagy trauma hatására nehezebben lépnek kapcsolatba másokkal vagy akár a segítő szakemberrel.
A Kutyával az Emberért Alapítvány a segítőkutyák képzése mellett Magyarországon az elsők között honosította meg a kutyás fejlesztőterápiás munkát, és ez a program egyre több helyszínt érintve jelenleg is folyamatosan bővül.

Tapasztalatunk az, hogy

  • a kutya jelenléte a gyermekek többségére ösztönzőleg és jutalomértékűként hat,
  • a kutya környezeti katalizátorként elősegíti a kapcsolatfelvételt és kooperációt,
  • a kutya segítségével lehetővé válik a gyermekek figyelmének tartós fenntartása,
  • a kutya irányítása az események fölötti kontroll és kompetencia érzetét váltja ki,
  • fejlődik a gyermekek mozgáskoordinációja és nyelvi kifejező készsége,
  • a gyermekek érzékenyebbé válnak a környezetükben élő személyek és állatok szükségleteire.