Kutyával az Emberért Alapítvány

A kutya újfajta, szociális segítő szerepben való alkalmazása – eltekintve a vakvezető kutyáktól – Magyarországon egészen a közelmúltig szinte teljesen ismeretlen lehetősége volt a terápiának, illetve a rehabilitációnak. Ezt a hiányosságot felismerve alakult meg 1996-ban a Kutyával az Emberért Alapítvány (KEA). Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy Magyarországon is munkába állhassanak és a rászorultakhoz eljuthassanak speciálisan kiképzett segítőkutyák.

Az elmúlt években elsősorban a hangjelző- és mozgássérültsegítő-kutyák hazai meghonosításán dolgozott a szervezet. A KEA Magyarországon az elsők között kezdett speciális kutyákat alkalmazni terápiás fejlesztő foglalkozásokon, és jelenleg is folyamatosan fenntart kutyával támogatott fejlesztő terápiás programokat.

A KEA szakemberei az ELTE Etológia Tanszékének kutatóival együtt dolgozták ki a kutyák terápiás és segítő munkára való alkalmazhatóságának viselkedési és egészségügyi követelményeit, és ezek alapján a KEA rendszeresen vizsgáztat segítőkutyás párosokat.

A KEA Magyarországon elsőként, az 1990-es évek végén kezdett mozgássérültsegítő-kutyákat képezni. Az Európai Unió támogatásával 2000-ben adtuk át az első három hazai mozgássérültsegítő-kutyát.

A munkát azóta is széleskörű szakmai háttér segíti, hiszen a szervezet munkatársai között az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet és az ELTE Etológia Tanszék munkatársai, OKJ vizsgával rendelkező kutyakiképzők és gyógypedagógusok egyaránt megtalálhatók. A megfelelő színvonal fenntartása érdekében a KEA megalakulása óta folyamatosan ápolja a szakmai kapcsolatokat neves külföldi partnerszervezetekkel.

A KEA az egyetlen hazai civil szervezet, mely 2006-ban csatlakozott az európai segítőkutya-kiképző szervezetek szövetségéhez (Assistance Dogs Europe – ADEu; 2008 óta világszervezet: Assistance Dogs International – ADI).

Az alapítvány munkáját évek óta széles médiaérdeklődés kíséri, segítőkutyáink munkáját számos alkalommal mutatták be különböző TV csatornák, a szervezet munkájáról két hosszabb dokumentumfilm is készült. A KEA munkája és az azt támogató tudományos háttér külföldi forgatócsoportok érdeklődését is felkeltette, több tudományos ismeretterjesztő filmben, így pl. a National Geographic által forgatottban, legutóbb pedig a BBC tudományos magazinjában is szerepeltek a KEA által kiképzett segítőkutyák.