Mozgássérült-segítő kutyák

Szakembereink és önkénteseink eddig közel harminc sikeres segítőkutya-vizsgára lehetnek büszkék, ahol speciálisan felkészített kutyáink bizonyíthatták, milyen remekül tudnak együttműködni gazdájukkal. A kutyák többsége a mozgássérült-segítő kutyák számára előírt vizsgát tette le, – ez esetben a (többnyire kerekes székes) gazda önállóan kell, hogy tudjon közlekedni a kutyával. A mozgásukban (és esetleg beszédkészségükben) is súlyosan korlátozott jelentkezők, illetve gyerekek esetében személyi segítő vizsgát tehet a kutya. A Kutyával az Emberért Alapítvány már hat mozgássérült gyerek számára nevelt és képzett segítőkutyát. 

Banner Shadow

Mozgássérült-segítő kutyák

A speciálisan képzett mozgássérültsegítő-kutyák szerepe kettős: érzelmi és fizikai segítséget is nyújtanak gazdáiknak. 

A mozgáskorlátozott ember élete tele van megoldandó kisebb-nagyobb gyakorlati problémákkal. Gyakran kényszerül olyan feladatok megoldásához is külső segítséget kérni, amely mások számára magától értetődően egyszerű. Mivel ő ilyenkor is nagy mértékben a körülötte lévők segítőkészségére van utalva, a sérült ember sokszor érzi úgy, hogy túl nagy terhet ró közvetlen környezetére, vagy éppen amiatt kerül kellemetlen, néha megalázó helyzetbe, mert idegen emberektől kell apró szívességeket kérnie.

A mozgássérültsegítő-kutya a nap 24 órájában bármikor készségesen áll gazdája rendelkezésére. Sokoldalú kiképzéséből adódóan számos rendszeresen előforduló probléma esetén képes megoldással szolgálni. Például nemcsak ajtót nyit, villanykapcsolót kezel, telefont hoz, de leejtett tárgyakat (pl. pénzérmét) felvesz és visszaad, sőt szükség esetén ugatással segítséget is hív. Emellett támaszként segíti gazdája kerekesszékből való ki-be ülését, vagy az önállóan mozgók esetén a járást korrigálja/vezeti.

A mozgássérült-segítő kutya a gyakorlati segítség mellett – mint azt tudományos vizsgálatok is igazolják – számos, kevésbé látványos, de legalább olyan fontos előnyt hordoz. Közismert, hogy a kutya szeretete és hűsége feltétel nélküli. Ez azt jelenti, hogy egy megfelelően felnevelt kutya képes gazdája érzelmi igényeit nagymértékben kielégíteni különösen akkor, ha az illető embertársaitól keveset kap. Teszi mindezt előítéletek nélkül, függetlenül attól, hogy a gazda esetleg más, mint a többi ember. Ebben a különleges ember-kutya kapcsolatban, melyet a szoros egymásrautaltság jellemez, a kutya, mint odaadó társ, egyfajta biztonságérzetet nyújtva véd a mindennapi stressz káros hatásai ellen.

Banner Shadow

A kutyáért való felelősség viselése növeli a sérült ember önbizalmát, erősíti önbecsülését. A megbízható társ segítőkész jelenléte csökkenti a másoktól való függés, a kiszolgáltatottság érzetét. Az egészséges emberekre gyakran jellemző a sérülttel szembeni sajnálkozó, ugyanakkor elzárkózó, averzív hozzáállás, mely vizsgálatok szerint a segítő kutyával közlekedő mozgássérülttel szemben jóval kevésbé jelenik meg. Sokkal több, gyakran a kutyával kapcsolatos pozitív megnyilvánulás (mosoly, szóbeli kontaktus) érkezik feléje a külvilágból, mely nemcsak a sérült érzelmi elszigeteltségét, társas kapcsolatait befolyásolja kedvezően, de a kutya jelenléte segít elterelni a figyelmet a sérült vagy beteg ember állapota felől aki így önmaga is kevésbé kényszerül „betegség-orientált” életet élni.

Mindezek felismerése, és az utóbbi évtizedek ember-kutya kapcsolatát érintő kutatásai vezettek oda, hogy mára már egyértelműen beigazolódott, hogy a mozgássérült-segítő kutya az általa nyújtott pszichés és gyakorlati segítség révén hatékonyan és költségkímélő módon segíti a hátrányos helyzetű rétegek szociális ellátását, a társadalomba való integrálódását.

A kutya mint mozgássérültek számára kiképzett speciális segítőtárs ma már az egész világon ismert, széles társadalmi elismertségnek örvend, nagy sikerrel alkalmazott módszer.

Egy 1994-es amerikai felmérés szerint a mozgássérült-segítő kutyáknak köszönhetően gazdáik átlagosan 72%-kal kevesebb ápolási időt igényelnek, a szakápolók, illetve családtagok részéről. Ez Amerikában becslések szerint mozgássérültenként heti több száz dolláros költségmegtakarítást jelent.

Összehasonlításképpen: a megfelelően kiválasztott kölykök 1,5-2 éves tartási és kiképzési költsége Svájcban 20 ezer Fr, Angliában 2500 £, Ausztriában 3000 € . Magyarországon egy ilyen kutya felnevelése és kiképzése 2 millió forintba kerül.
A kutyák kiképzését és rászorultakhoz való eljuttatását a világon mindenütt alapítványok és egyéb nonprofit szervezetek végzik, a költségeket szponzorok révén illetve civil összefogásból fedezik.

A Kutyával az Emberért Alapítvány volt az első olyan Közép-Kelet európai kezdeményezés, amelynek törekvései nyomán sikerült a kutyát hatékonyan a szociális gondozó rendszer szolgálatába állítani.